Γραφείο Ιατρού

Γραφείο Ιατρού

Χώρος αναμονής

Χώρος αναμονής

Εξεταστική κλίνη

Τεστ Κοπώσεως

Χώρος αναμονής

Ιατρείο

Καρατσέ Στ. Μαρία MD,MSc

Ειδικός Καρδιολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Βασιλικής Ταβάκη 36, 57001, Θέρμη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

karatsem@gmail.com

2311294621, 6984856764