Καρατσέ Στ. Μαρία md, msc

Ειδικός Καρδιολόγος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Βασιλικής Ταβάκη 36, 57001, Θέρμη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

karatsem@gmail.com

2311294621, 6984856764